Lista aktualności Lista aktualności

"Jesień 21"

17 września - 1 października - akcja Straży Leśnej

W ciagu najblizszych 2 tygodni Straż Leśna będzie w sposób szczególnie stanowczy reagowała na wszelkie naruszenia przepisów dotyczacych szkodnictwa leśnego.
W szczególności piętnowane będą przypadki wyrzucania śmieci do lasu, nieuprawnione wjazdy pojazdami silnikowymi czy naruszanie przepisów przeciw pożarowych.
Przypominany, że pozostawianie pojazdów w lesie możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, a rozpalanie ognia w lesie i odległości mniejszej niż 100 m od niego jest niedozwolone.
W przypadku zauważenia pożaru nalezy zawiadomić odpowiednie słuzby, Straż Pożarną, Nadleśnictwo oraz nie utrudniać podejmowanych czynności ratowniczych.