Lista aktualności Lista aktualności

Akcja pod kryptonimem "Majówka 21"

Lasy Państwowe wspólnie z Policja, Strażą Graniczna i Strażą Pożarną przeprowadzą w
okresie długiego weekendu majowego akcję „Majówka 21”.
Celem akcji jest egzekwowanie od osób przebywających na terenie lasów
zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami, zwracanie uwagi na wszystkie
rodzaje szkodnictwa leśnego, a w dniach wolnych od pracy zwrócenie
szczególnej uwagi na przypadki bezprawnego korzystania z lasu. W okresie
zwiększonego zagrożenia pożarowego Straż Leśna będzie zdecydowanie reagować na
naruszanie przepisów przeciwpożarowych.
Działania kontrolno-prewencyjne na terenach nadzorowanych będą uwzględniały
obostrzenia dotyczące pandemii Covid – 19.