Lista aktualności Lista aktualności

Akcji Straży Leśnej pod kryptonimem – „MAJÓWKA 23”

Wzorem lat ubiegłych, w dniach 28.04-9.05.2023 r., zostanie przeprowadzona akcja Straży Leśnej pod kryptonimem „ MAJÓWKA 23”.
Akcja realizowana poprzez działania kontrolno-prewencyjne, ma na celu
zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo,
ochronę zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie od osób
przebywających na terenach leśnych, zachowania zgodnego z obowiązującymi
przepisami. Akcja zostanie przeprowadzona we współpracy z innymi słuzbami państwowymi odpowiedzialnymi za porzadek i bezpieczeństwo obywateli.
Życzymy bezpiecznego korzystania z lasów.