Lista aktualności Lista aktualności

ASF - ogrodzenie zapachowe


   Informujemy Państwa, że w dniu 09-10.11.2023 r. oraz 29.11.2023 r. zostanie wykonane ogrodzenie zapachowe w formie oprysku pasa gruntu o szerokości kilkudziesięciu mertów przy użyciu repelentu o działaniu odstraszającym, ograniczającym lub zatrzymującym migracje dzików.

W/w działanie ma na celu realizację Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Lubelskiego z 20 września 2023 r. w sprawie wykonania ogrodzeń zapachowych zatrzymujących lub ograniczających migrację dzików na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel. poz. 5625) oraz Rozporządzenia Nr 22 Wojewody Lubelskiego z 25 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ogrodzeń zapachowych zatrzymujących lub ograniczających migrację dzików na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel. poz. 6100). Ogrodzenie zapachowe zostanie wykonane na odcinku wskazanym z załączniku nr 1 do w/w Rozporządzenia nr 22 Wojewody Lubelskiego z 25 października 2023 r. Na terenie Nadleśnictwa Chełm dotyczy to terenów połozonych w gminie Dorohusk i Ruda Huta.

   Preparat wykorzystywany do oprysku nie jest środkiem chemicznym, jest w 100 % naturalnym źródłem minerałów. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/ 2008 i 1999/45/WE substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna, a zatem jest nieszkodliwa dla środowiska i człowieka.

   Termin oprysku może ulec zmianie.