Lista aktualności Lista aktualności

Drogi leśne

Drogi leśne są tym dla Lasów Państwowych czym autostrady dla kraju. Nie
da się prowadzić właściwej gospodarki leśnej ani udostępniać lasu dla ludzi
nie dbając o drogi.
Co roku Nadleśnictwo Chełm przeznaczają ogromne środki na budowę
nowych i utrzymanie starych dróg. Drogi używane do transportu drewna
prowadzonego coraz cięższym sprzętem po kilku latach wymagają
gruntownych remontów.
Ciągle doskonalona jest technika prowadzenia takich remontów nastawiona
na optymalizacje kosztów i poprawę parametrów technicznych dróg.
Do remontu nawierzchni wykonanej z tłucznia o różnej ziarnistości
położonego na geokracie najlepszą metodą jest ponowne rozdrobnienie
nawierzchni i ponowne jej zagęszczenie po uprzednim wyrównaniu.
Nowoczesny park maszynowy pozwolił opracować technologie
zapewniającą optymalne warunki do wykonania takiego remontu.
W pierwszej kolejności zostają uzupełnione ubytki w nawierzchni świeżym
tłuczniem i całość zostaje obficie polana wodą. W wyniku zwilżenia frezarka
do rozdrabniania powierzchni ma mniejsze opory pracy, pracuje w niższej
temperaturze oraz późniejsze zagęszczanie nawilżonego gruntu jest o wiele
efektywniejsze.


Maszyna frezująca wykonuje kilka km przejazdu w ciągu dnia. Proces jest
bardzo powolny ale sposób zmieszania i jednakowa głębokość pracy
pozwalają później uzyskać doskonałe efekty przy wyrównywaniu i
zagęszczaniu.
Wyrównanie powierzchni, wyprofilowanie i przygotowanie do wałowania to
już tylko formalność.
Wałowanie z włączoną wibracją tak ciężkiego urządzenia powoduje, że
uprzednio zwilżona i wyprofilowana droga jest w stanie przez kilka
następnych lat znosić duże obciążenia.
Poniesione koszty są niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści jakie
na wiele lat zapewnia ten sposób utrzymania drogi.
Mając na uwadze powyższe prosimy brać pod uwagę, że niszcząc drogi
quadami czy ciężkimi terenówkami, rozjeżdżając je dla chwilowej
przyjemności powodujemy że parametry i okres użytkowania takiej drogi
ulega drastycznemu pogorszeniu. To są wyraźne starty dla gospodarki
narodowej czyli tracimy na tym my wszyscy.
Na załączonym filmie oraz zdjęciach przedstawione są maszyny jakie
pracują na naszych drogach oraz szczegóły techniczne ich pracy.