Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne pozostałości II wojny światowej w Lesie Borek

W dniu 20 października 2019 r. podleśniczy Leśnictwa Góry w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych w kompleksie leśnym "Las Borek" odnalazł kolejne, niebezpieczne pozostałości z okresu II wojny światowej. Okazało się, że są to 3 miny przeciwpancerne. Podobnie jak w przypadku niedawno znalezionych pocisków artyleryjskich, o których informowaliśmy w oddzielnym artykule niezwłocznie powiadomiono Komendę Miejską Policji w Chełmie. Mundurowi zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu jednostki saperkiej. Dzięki sprawnym działaniom żołnierzy niewybuchy zostały bezpiecznie wywiezione poza teren lasu w celu ich zniszczenia.

Najprawdopodobniej miny zostały podrzucone w to miejsce przez osoby, które wykonują nielegalne poszukiwania z użyciem wykrywaczy metali.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszelkie poszukiwania z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych wymaga zgody właściwego konserwatora zabytków, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela terenu. Udostępnienie gruntów będacych w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych/i lub działań polegajacych na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszeniem gleby reguluje Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018 r.

Nadleśnictwo Chełm apeluje do wszystkich odwiedzajacych nasze lasy, aby w podobnych sytuacjach niezwłocznie poinformować Policję lub Służbę Leśną. Samodzielne próby przenoszenia niewybuchów mogą spowodować ich detonację.