Lista aktualności Lista aktualności

Likwidacja parkingu leśnego

Nadleśnictwo Chełm informuje, że w najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z likwidacją parkingu leśnego w pobliżu miejscowości Natalin, gmina Kamień. Usytuowany jest w kompleksie leśnym Leśnictwa Haliczany przy drodze wojewódzkiej  nr 844 relacji Chełm-Hrubieszów. Miejsce to potocznie nazywane jest „parkingiem cygańskim”. Podjęcie decyzji o jego likwidacji podyktowane jest utratą jego pierwotnego przeznaczenia. Nadleśnictwo od dłuższego czasu obserwuje spadek zainteresowania tym miejscem ze strony użytkowników drogi. Kierowcy sporadycznie z niego korzystają i to najczęściej tylko jako darmowe śmietnisko… Nie mamy również informacji o jego czynnym wykorzystaniu przez społeczeństwo w celu odpoczynku, rekreacji czy turystyki. Dodatkowo zlokalizowane na nim urządzenia obsługi ruchu turystycznego, takie jak zadaszenie, ławki i stoły są w bardzo złym stanie technicznym i mogą stanowić realne niebezpieczeństwo dla osób przebywających w ich pobliżu. Istotnym argumentem przemawiającym za jego zniesieniem jest drugi parking leśny, położony w pobliskiej miejscowości Pobołowice-Kolonia, gmina Żmudź. Posiada on odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz zaplecze urządzeń turystycznych, które będą przez Nadleśnictwo Chełm systematycznie ulepszane i remontowane, co zapewni większy komfort wszystkim odwiedzającym to miejsce.

Po usunięciu ogrodzenia, wszelkich budowli, urządzeń i tablic informacyjnych oraz po właściwym przygotowaniu gleby w miejsce obecnego parkingu zostanie posadzony nowy las.

Należy podkreślić, że w bezpośrednim sąsiedztwie likwidowanego parkingu leśnego znajduje się zbiorowa mogiła wojenna z ofiarami II wojny światowej. Z początkiem grudnia 2019 r. miejsce to zostanie oficjalnie upamiętnione poprzez postawienie pamiątkowej tablicy. Likwidacja parkingu przyczyni się do zmniejszenia wszelkich zanieczyszczeń pozostawianych w tym miejscu, będącym świadkiem strasznej zbrodni hitlerowskiej.