Lista aktualności Lista aktualności

Nowy obiekt strzelecki w Nadleśnictwie Chełm

Nadleśnictwo Chełm zaprasza stowarzyszenia, grupy strzeleckie jak również osoby
indywidualne do korzystania z nowo wybudowanej strzelnicy otwartej, usytuowanej na
terenie Leśnictwa Góry, przy drodze krajowej nr 12. Szczegółową lokalizację przedstawia
załączona mapa.
Strzelnica jest obiektem otwartym, przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów,
zawodów i rekreacji. Może być udostępniona osobom posiadającym własną broń, jak
również dysponującym bronią na podstawie innych przepisów.
Obiekt strzelecki posiada 16 stanowisk strzeleckich, z których maksymalna odległość
strzelania to 400 m.
Szczegóły dotyczące zasad i opłat korzystania z strzelnicy Skarbu Państwa - Nadleśnictwa
Chełm określa załączony Regulamin Strzelnicy oraz Zarządzenie nr 11/2024
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chełm z dnia 09.05.2024 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu otwartej strzelnicy Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Chełm oraz zasad jej
korzystania i udostępniania.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem 887 198 881

Zarządzenie regulujące działalność Strzelnicy

Regulmin Strzelnicy