Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga! Okres pożarowy

Znajdujemy się w jednym z najniebezpieczniejszych okresów w ciągu roku.
Najczęściej do pożarów dochodzi na przełomie marca i kwietnia i w okresach letniej suszy.

Wbrew obiegowej opinii pożar łąki nie użyźni gleby, a wręcz odwrotnie – wyjałowi ją.
Cenne rośliny wyginą, a najszybciej odrosną chwasty. Zdaniem naukowców, wypalanie traw
to najgorszy sposób przygotowania łąki do wegetacji.
Gleba się wyjaławia, gdyż zostaje wstrzymany rozkład resztek roślinnych, ulega
zahamowaniu asymilacja azotu z powietrza. Od palącego się poszycia gleby, może zapalić się
również podziemna warstwa torfu. Pożar torfu jest wyjątkowo trudny do ugaszenia, zdarza
się, że trwa nawet kilka miesięcy. Ponadto łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat,
natomiast odtworzenie pokładów torfu wymaga wielu wieków.

Pożary traw powodują spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu
gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach
. Palą się również gniazda już zasiedlone,
a zatem z jajkami lub pisklętami, np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków. Dym
uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów
roślin.
W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych
zwierząt
kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające,
lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 mln szkodliwych
owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy
organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi
sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają
pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i
pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę!

Niestety, zdarza się, że ogień z łąk przenosi się na pobliskie lasy niszcząc młode drzewa, a
te dojrzałe i starodrzewy poważnie uszkadzając. Zagrożone bywają również zabudowania.
Pożary traw z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę
strażaków. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw nieużytków, w tym samym
czasie mogą być potrzebni w innym miejscu.

Wypalanie traw jest zabronione! Grożą za to wysokie kary, nawet do 5 tys. zł, a w
przypadkach, kiedy zagrożone jest mienie lub życie – od 1 roku do 10 lat pozbawienia
wolności. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy
prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w postaci zmniejszenia od 5 do 25 proc., a w skrajnych przypadkach
nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.
Warto przypomnieć, że leśnicy już rozpoczęli dyżury w Punktach Alarmowo-
Dyspozycyjnych (PAD).

W przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić odpowiednie służby pod numerami

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (również Straż Pożarna i Policja)
82 560 32 98 – PAD Nadleśnictwo Chełm