Lista aktualności Lista aktualności

W ramach resocjalizacji

8 kwietnia 2022 r. Nadleśnictwo Chełm zawarło porozumienie z chełmską jednostką penitencjarną w sprawie zatrudnienia osadzonych.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie podejmowania wspólnych działań edukacyjnych oraz resocjalizacyjnych wobec skazanych, w szczególności w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej, propagowaniu postaw proekologicznych i zwiększaniu świadomości z zakresu ochrony przyrody, a także sprzyjanie resocjalizacji skazanych. Osadzeni wykonywać będą porządkowe prace leśne oraz uczestniczyć w sadzeniu drzew. 

W wydarzeniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm Krzysztof Dźwierzyński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas, Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko