Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA!!! WYCINKA DRZEW W LESIE BOREK, POCZĄTEK PRAC LEŚNYCH OD 12.11.2019 r.

  Nadleśnictwo Chełm informuje, że z dniem 12.11.2019 r. w lesie „Borek” będą wznowione prace leśne, związane z wycinką drzew. Część zadań na wybranych powierzchniach, nazywanych przez leśników oddziałami i pododdziałami leśnymi zostało wykonane z początkiem bieżącego roku. Obecnie będą kontynuowane z uwagi na konieczność realizacji zadań wykazanych w Planie Urządzania Lasu, który jest swoistym "dekalogiem" leśników. Będziemy wykonywać tzw. cięcia rębne oraz cięcia przedrębne w formie trzebieży późnych. Szczegółową lokalizację planowanych zabiegów przedstawia zamieszczona powyżej mapa. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Chełm, zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r. 
         Głównym celem cięć rębnych oprócz pozyskania drewna jest przygotowanie powierzchni do odnowienia, a w konsekwencji przywrócenie w to miejsce drzewostanu zgodnego z panującymi warunkami przyrodniczo-siedliskowymi. Leśnicy realizują to zadanie poprzez sztuczne nasadzenia lub wykorzystanie naturalnego obsiewu.                           Z kolei zabiegi trzebieży późnych polegają głównie na wycince drzew chorych, uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu oraz tych o słabszej jakości technicznej. Efektem końcowym jest uzyskanie jak najzdrowszego i najlepszego jakościowo drzewostanu.
          W związku z powyższym przypominamy, że na powierzchniach na których są ścinane drzewa obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu. Wycinka drzew to prace bardzo niebezpieczne. Należy pamiętać, że strefa zagrożenia to odległość około 50 m od ścinanego drzewa. W lesie nie widać dokładnie miejsca ścinki, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu wykonywanych prac leśnych, których obszar oznakowano specjalnymi żółtymi tablicami z zakazem wstępu.
             Dodatkowo apelujemy o uwagę na poszczególnych drogach leśnych, po których mogą poruszać się maszyny leśne i samochody przewożące drewno.                                                                  

  Dla bezpieczeństwa wszystkich odwiedzających „Las Borek” oraz osób pracujących na powierzchni leśnej prosimy o stosowanie się do zakazów i poleceń Służby LeśnejPlanowane cięcia pielęgnacyjne i cięcia rębne zostaną wykonane do końca grudnia 2019 roku