Asset Publisher Asset Publisher

„Listopadowe złomobranie” - leśnik rzuca wyzwanie – serca ratują dziecko

Leśnik rzuca wyzwanie – serca ratują dziecko.

Leśnicy z Wojsławic, Mateusz Kliszcz i Jacek Binek, chcąc pomóc w zebraniu środków na operację Oliwierka Kloca zainicjowali akcję „Listopadowe złomobranie”.

Zarażając swoją energia i zaangażowaniem wielu ludzi rozpoczął zbiórkę złomu. Początkowo akcja nie wyglądała imponująco, ale z każdym dniem angażowała coraz więcej ludzi o dobrych sercach. Do akcji włączyła się okoliczna Parafia i Ochotnicza Straż Pożarna, radni Gmin Wojsławice i Dorohusk, dyrektorzy placówek oświatowych oraz portale społecznościowe.

Nietypową inicjatywą leśnika zainteresowały się też media, Radio Bon Ton, Radio Lublin i miejscowe gazety. Zaczęło się od tego, że Mateusz własnym transportem odbierał złom od ofiarodawców. Z czasem zrodził się pomysł zaangażowania większej ilości ludzi pod postacią #złomChallenge. Wyzwanie podjęły w szczególności zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych w całym powiecie chełmskim. W niektórych miejscowościach strażacy jeździli od domu do domu i zabierali nawet niewielkie ilości złomu.

Ludzie pomagali bardzo chętnie ponieważ niewielkim kosztem można było przyczynić się do uratowania zdrowia dziecku. Często darczyńcy byli zadowoleni również z tego, że ktoś zabrał im zalegający podwórko złom, z którym nie wiadomo było co zrobić.

Zbiórka przyniosła wymierne efekty, udało się zgromadzić prawie 48 ton złomu.

Akcja jest kontynuowana, w ramach #złomChallenge. Zapraszamy wszystkich do udziału w takich wyzwaniach, warto pomagać.

Kolegom leśnikom GRATULUJEMY!