Asset Publisher Asset Publisher

Jesienna akcja szczepienia lisów

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII


Informuje się, że w dniach 18-21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  •  Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km2
  •  Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
  •  Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
  •  Nie wolno dotykać szczepionki!
  •  Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  •  Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
  •  Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  •  Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę


* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków
atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19,