Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat w sprawie odwołanych wydarzeń oraz sposobu załatwiania spraw.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wobec zagrożenia Koronawirusem SARS-CoV-2 Nadleśnictwo Chełm odwołuje wcześniej zaplanowane wydarzenia, szkolenia oraz zajęcia edukacyjne.

Jednocześnie informujemy, że najwłaściwszym sposobem kontaktu oraz załatwiania spraw w Nadleśnictwie, jest forma elektroniczna lub kontakt telefoniczny.
Stawiennictwo osobiste należy ograniczyć do absolutnego minimum, a termin i cel wizyty prosimy uzgodnić wcześniej drogą elektroniczną.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdują się poradniki i zalecenia odnośnie zachowania w tej szczególnej sytuacji.