Asset Publisher Asset Publisher

Motocyklowe rajdy po lesie

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost przypadków bezprawnego
korzystania z lasu jako jednego z rodzajów szkodnictwa leśnego. Obejmuje ono takie
czyny zabronione jak: używanie otwartego ognia, wywóz śmieci, gruzu i nieczystości,
pozyskiwanie stroiszu, niszczenie runa leśnego, pozyskiwanie kopalin (piasek, torf, żwir) ,
naruszenie zakazu wstępu do lasu, naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Do
najczęściej występującego zaliczyć należy wjazd do lasu pojazdem silnikowym
i parkowanie w miejscach niedozwolonych - zdefiniowane w art. 161 Kodeksu Wykroczeń.
Jest to zazwyczaj samochód, a także coraz częściej motocykl. Przyczyna zapewne leży w
dużej dostępności na rynku sprzętu tego typu i chęci sprawdzenia go w „trudnym terenie”.
Oprócz oczywistego zakłócenia spokoju w środowisku leśnym, rzeczywiste szkody
powstają przez agresywny przejazd tych pojazdów po drogach leśnych powodując ich
zniszczenie.
W miesiącu maju bieżącego roku na terenie Nadleśnictwa Chełm miał
miejsce przypadek, który został uwieczniony na filmie i udostępniony na jednym
z portali społecznościowych. Na filmie grupa kilku młodych ludzi używając motocykli typu
cross jeździ po drogach i uprawach leśnych, a ucieczkę przed leśniczym uznaje za świetną
zabawę. Takie zachowanie przy spotkaniu ze Strażą Leśną może skończyć się na kilka
sposobów. Jednym z nich jest mandat karny do 500 zł, a w skrajnych przypadkach
skierowanie sprawy do sądu w celu wymierzenia bardziej dotkliwej kary. W tym przypadku
młodzi „crossowcy” oprócz rozmowy wychowawczej i edukującej otrzymali mandaty karne
za wątpliwą zabawę na terenach leśnych.