Asset Publisher Asset Publisher

Rozeznanie rynku

Nazwa zadania:

Poszukiwanie i zabezpieczanie lęgowisk żółwia błotnego w ramach realizacji projektu "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".