HISTORIA HISTORIA

Almanach

Warto pamiętać - strona w trakcie opracowywania.

Bąk Albin "But"

Ur. 1918r. żołnierz września 1939r. W latach 1942 – 1944 żołnierz AK w Lubelskiem. Po wojnie gajowy w Nadleśnictwie Chełm. Stopień wojskowy kapral, obecnie plutonowy. Posiadane odznaczenie – M - 1939

Bąkowski Stanisław

1951-53 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie – kierownik techniczny
1955- em. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Lublinie – inspektor obwodowy, kierownik wydziału. Żołnierz Armii Radzieckiej w 1944r.

Brzozowski Piotr

Ur. 1913r.  Żołnierz II Armii LWP. 1946-47 Nadleśnictwo Pobołowice – pomoc kancelaryjna. 1947-   Nadleśnictwo Pobołowice – leśniczy. Uczestnik forsowania  Nysy. Po wojnie leśniczy w Nadleśnictwie Pobołowice w Lubelskim.

Czeszejko – Sochacki Jerzy

Ur. 1927r. W 1946r. uwięziony przez UB i skazany na wiezienie za posiadanie zakazanej korespondencji. Po wyjściu z więzienia w 1947r. pracował w Alp jako leśniczy w Nadleśnictwach Kraśnik w latach 1952-66, w Nadleśnictwie Zawadówka w latach 1966-74, w Nadleśnictwie  Chełm w latach 1974-1992.

Darmochwał Walerian „Dzik"

Ur. 1928r. Długoletni pracownik Lasów Państwowych. W latach 1954-1960 Nadleśnictwo Chełm i Parczew – leśniczy. Żołnierz Armii Krajowej – Obwód Krasnystaw – Placówka w Parczewie. Stopień wojskowy – szeregowiec, obecnie kapral.

Gaj Jan

Do roku 1944 gajowy w Nadleśnictwie Zawadówka. Rozstrzelany przez Niemców w lutym 1944r. w publicznej egzekucji na targowicy w Chełmie.

Gerung Józef

( 1929 – 1999)Syn Stanisława i Marii Gerungów. Długoletni pracownik Lasów Państwowych.
1947 – 1949 – Nadleśnictwo Chełm – praktykant
1949 – 1952 Nadleśnictwo Zamość – leśniczy
Nadleśnictwo Biłgoraj – leśniczy
1956 – 1957  Nadleśnictwo Strzelce – leśniczy
1957 -1973 Nadleśnictwa: Kołacze, Dubeczno, Włodawa – leśniczy
1973 – 1991 – Nadleśnictwo Sobibór komendant Posterunku Straży Leśnej.
Żołnierz Armii Krajowej.
1943 – 1944 – Kedyw w Chełmie – łącznik.
1944 – 1944 – żołnierz 1 plutonu 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej Używany pseudonim „Ziuk" Stopień wojskowy szeregowiec.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi.

Gerung Juliusz

Syn Stanisława i Marii Gerung. Młodociany więzień polityczny okresu komunistycznego, aresztowany w wieku 16 lat, Więziony w latach 1950 – 1952 najpierw w Urzędzie Bezpieczeństwa we Włodawie, później na Zamku Lubelskim, następnie w więzieniu progresywnym w Jaworznie. Po wyjściu z więzienia został powołany do wojska i skierowany do pracy w kopalni węgla kamiennego na Śląsku. Używany pseudonim „Sęp". Aktualny stopień wojskowy – kapitan.

Gerung Marek
1948 - 1997 Syn Włodzimierza i Ireny Gerungów mgr inż. leśnictwa
W 1967 roku ukończył  Technikum  Leśne w Białowieży, następnie odbył staż w Nadleśnictwie Włodawa. Po stażu pracował jako leśniczy lasów nadzorowanych. W późniejszym okresie został powołany do wojska. Po zakończeniu służby wojskowej w1969 r. studiował w Akademii Rolniczej w Lublinie do 1973 r. – uzyskując tytuł inż. rolnictwa
Następnie pracował w Urzędzie Gminy Hanna jako kierownik służby a następnie naczelnik  gminy w Leśniowicach.
15 kwietnia 1978 r  powrócił do pracy  w Lasach Państwowych. Kolejno w latach 1978 – 1979 pracował w:
Nadleśnictwie Józefów k. Biłgoraja  jako nadleśniczy terenowy
Nadleśnictwie Włodawa również będąc nadleśniczym  terenowym.
15 maja 1993 r. został przeniesiony do Nadleśnictwa Parczew. Pracując tam ukończył studia magisterskie w SGGW uzyskując tytuł magistra leśnictwa.
W latach 1991-192  był przewodniczącym Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Lasów Państwowych. Z Sosnowicy przeniesiony do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, gdzie pracował aż do śmierci w maju 1997 r. jako główny specjalista Służby Leśnej do spraw ochrony ppoż. Wiele czasu i energii poświęcał pracy społecznej. Był aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, do którego należał od 1978 roku.
Od 1996 roku aż do śmierci był łowczym Koła Łowieckiego Nr 1 „Szarak" w Lublinie. Był również członkiem Komisji Hodowlanej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Lublinie. Był też członkiem  Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie.  Po Ojcu i Dziadku kontynuował rodzinne tradycje leśne. Aktywnie działał w Polskim Stronnictwie Ludowym. Kandydował do Sejmu RP. W okresie od lutego 1991 do września 1992 pełnił funkcje  przewodniczącego Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych  Pracowników Lasów Państwowych. Organizował Związek Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego a od lipca 1996 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Okręgu. Był członkiem Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. 24 maja 1997 r.  spoczął na cmentarzu komunalnym na Majdanku w Lublinie. Żegnała Go rodzina i liczne grono leśników. Nad cmentarzem pojawił się samolot przeznaczony do gaszenia pożarów lasu  i pomachał skrzydłami, żegnając Marka.

Gerung Maria Ludwika „Mama"

Żona leśniczego leśnictwa Góry, nadleśnictwa Pobołowice. W latach 1943 – 1944 żołnierz Armii Krajowej, pseudonim „Mama". Starała się zorganizować odbicie więzienia w Chełmie, poszukiwana przez Gestapo.

Gerung Stanisław „Wiktor"

(1893 – 1945) Długoletni pracownik Lasów Państwowych.
1935 Dyrekcja LP w Radomiu, Nadleśnictwo Małomierzyce – leśniczy
1935 – 1944 Nadleśnictwo Pobołowice, Leśnictwo Góry – leśniczy.
Legionista. Uczestnik szarży pod Rokitną. Do 1939 r. instruktor Przysposobienia Wojskowego Leśników na terenie Regionu Chełmskiego. Żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Od 1943 r. kierownik punktu Kedywu w leśniczówce Góry, Nadleśnictwo Pobołowice. Używany pseudonim „Wiktor". 1 lutego 1944 roku aresztowany przez Gestapo wraz z synem Włodzimierzem Gerungiem. Osadzony najpierw w więzieniu w Chełmie, następnie na Zamku Lubelskim i ostatecznie w KL Stutthof. Zmarł w czasie ewakuacji więźniów obozu w styczniu 1945 r. Stopień wojskowy z   wachmistrz. Odznaczony m.in. Krzyżem  Niepodległości.

Gerung Włodzimierz „Gałązka"

(1926 – 2000) Syn Stanisława i Marii Gerungów. Długoletni pracownik Lasów Państwowych.
1941 – 1944 Nadleśnictwo Pobołowice – praktykant
1945 – 1946 Nadleśnictwo Pobołowice  - leśniczy
1946 – 1954 Leśnictwo Osowa, Nadleśnictwo Sobibór – leśniczy
1954 – 1975 Nadleśnictwo Sobibór -  nadleśniczy
Z jego inicjatywy uporządkowano Miejsce Pamięci Obóz Zagłady w Sobiborze.
1975 – 1991 Nadleśnictwo Strzelce – nadleśniczy
1943 – 1944 żołnierz Armii Krajowej Obwód Chełm, pseudonim „Gałązka"
1 lutego 1944 r. aresztowany przez Gestapo razem z ojcem Stanisławem Gerungiem i więziony  najpierw w więzieniu w Chełmie, później na Zamku Lubelskim i ostatecznie w KL Stutthof. Uwolniony w roku 1945 przez wojska sowieckie w czasie ewakuacji obozu.
Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi.

Hamerski Stefan
Ur. 1900r. Leśniczy w Nadleśnictwie Pobołowice w Lubelskiem. Żołnierz wojny polsko – sowieckiej w 1920r.
1923-29 praktykant w Nadleśnictwie Chełm.
1929-57 leśniczy w Nadleśnictwie Pobołowice
1957-68 leśniczy w Nadleśnictwie Sobibór
W czasie okupacji niemieckiej żołnierz BCh w rejonie Chełma.

Jałocha Michał

Ur. 1900r. Żołnierz wojny polsko – sowieckiej w 1920r.
W dniu 1 listopada 1918r. wstąpił jako ochotnik do 7 pułku ułanów lubelskich i pełnił służbę aż do zakończenia działań wojennych do dnia 13 maja 1921r. Stopień wojskowy- starszy ułan.
1934-35 Nadleśnictwo Pobołowice - praktykant
1935-1965 Nadleśnictwo Pobołowice, a po przekształceniu Nadleśnictwo Zawadówka - pełnił funkcję gajowego. Żołnierz AK - członek Kedywu w Chełmie. Posiadane odznaczenia KW za wojnę 1920. Zmarł w 1977r.

Jończyk Jan

Do roku 1944 gajowy w Nadleśnictwie Pobołowice. Uczestnik Wojny Polsko-bolszewickiej w latach 1920-21. Żołnierz Batalionów Chłopskich w rejonie Chełma i Zawadówki. Aresztowany w dniu 1.02.1944r. przez Niemców został zastrzelony na Targowicy w Chełmie.

Kamiński Aleksander

Ur. 1915r. Długoletni pracownik Lasów Państwowych.
1939-41 Nadleśnictwo Małoryta – leśniczy
1942-44 Nadleśnictwo Rostno
1945-57 Nadleśnictwo Włodawa - leśniczy
1958-73 Nadleśnictwo Pobołowice – leśniczy
1974-82  Nadleśnictwo Włodawa
Żołnierz Wojny Obronnej 1939r. Stopień z zakresu działalności kombatanckiej i obecny – starszy sierżant. Zmarł w 2000r.

Kotarski Bolesław

Pracownik Lasów Państwowych na terenie Chełma.

Krasoń Mieczysław „Sęk"

Ur. 1923r. w latach 1947-48 praktykant w Nadleśnictwie Zamość. 1949-50 księgowy w Nadleśnictwie Pobołowice. W okresie 1942 -1944 Żołnierz Armii Krajowej – Zgrupowanie por. „Norberta".  Żołnierz II Armii Wojska Polskiego – przeszedł szlak bojowy Warszawa – Bydgoszcz – Piła.

Krzanowski Franciszek

Ur. 1921r. w latach 1951-59 pracownik Rejonu Lasów Państwowych w Chełmie. 1959-65 Nadleśnictwo Pobołowice. 1965-85 Nadleśnictwo Chełm. Żołnierz II Armii Wojska Polskiego. Przeszedł szlak bojowy od Drezna przez Mielnik do Pragi Czeskiej.

Lenar Tadeusz „Rosa"

Ur. 1923r. Długoletni pracown8ik Lasów Państwowych.
1948-1952 Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin – strażnik
1953-1972 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie – komendant Straży
1973-1983 Nadleśnictwo Chełm – przodownik Straży Leśnej
Żołnierz w oddziale Roberta  Stanowskiego „Jaszcze polska nie zginęła", potem żołnierz LWP – walki z UPA pod Komańczą w 1946r. Po wojnie pracownik Alp – ostatnio w Nadleśnictwie Chełm.

Ławniczak Kazimierz „Wilk"

Ur. 1906r. 1951-1961 Nadleśniczy w Nadleśnictwie Zawadówka. Żołnierz Armii Krajowej, dwukrotnie aresztowany przez Niemców. Stopień wojskowy z zakresu działalności kombatanckiej – sierżant. Posiadane odznaczenia ZKZ, SKZ.

Marczuk Wiktor

W okresie II Wojny Światowej gajowy w Nadleśnictwie Stańków. Zginął zamordowany przez Niemców w KCL Auschwitz.

Oberda Jan

Ur. 1901r.1927-32 robotnik Leśny w Nadleśnictwie Pobołowice, 1933-34 dozorca w Nadleśnictwie Pobołowice, 1934-44  Gajowy w Nadleśnictwie Pobołowice w Lubelskiem. Żołnierz AK, członek Kedywu w Chełmie. Aresztowany w 1944r. po ciężkich torturach rozstrzelany w lesie Borek koło Chełma.

Rój Wojciech

Urodzony 2 wrzesnia 1917 r. we wsi Korchów pow. biłgorajski. Stopień wojskowy st. sierżant, ps."Szary". Brał  udział w walce o Kamieńsk co opisane jest i pokazane w filmie "Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni". Należał do Związku Walki Zbrojnej. W czasie przeprowadzania kurierow przez granicę Turecką, aresztowany i więziony w ZSRR. W 1942 r. na skutek ukazu Stalina zwolniony i odesłany na front do obrony Stalingradu, gdzie zostaje ranny. Następnie Z-ca dowódcy I Samodzielnego Batalionu I AWP. Przeszedł cały szlak bojowy aż do Berlina będąc ranny 2 razy.

Odznaczony:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Brązowy medal "Zasłużony na Polu Chwały"
Medal Za Warszawę 1939-1945
Medal za Udział w Walkach o Berlin
Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939
Medal Za Odrę, Nysę, Bałtyk
Medal 40-lecia Polski Ludowej
Odznaka Grunwaldzka
Odznaka "Zasłużony dla Lesnictwa i Przemysłu Drzewnego"
Po wojnie pracuje jako inspektor, nadleśniczy i leśniczy:
1946-1948 OZLP Lublin N-ctwo Rejowiec
1948-1951 DLP Wrocław Okręg Legnicki
1951-1952 Ministerstwo Leśnictwa
1952-1954 OZLP Wrocław
1954-1955 PCLPN "Las" Wrocław
1955-1956 Rejon LP w Chełmie
1956-1966 Nadleśnictwo Zawadówka
1966-1974 Nadleśnictwo Chełm
1974-1979 OTL Krasnik TOR Zawadówka
Zmarł w Chełmie 16 września 2000 roku.

Słupczyński Władysław

Ur. 1922r. w latach 1942-45 Żołnierz I Armii Wojska Polskiego. 1946-47r.  pracownik Nadleśnictwa Stańków. W latach 1947-1988 Leśniczy w Nadleśnictwie Chełm. Udział w bitwach na Wale Pomorskim w 1945 i pod Oranienburgiem. Ranny. Stopień wojskowy – plutonowy. Posiadane odznaczenia OP-V, KP, SKZ, MONB, M  za udział w walkach o Berlin, Br.M. Zasłużonym na Polu Chwały.

Stefański Władysław

Ur. 1897r. w latach 1937-44 Gajowy w Nadleśnictwie Pobołowice. 1947r. pracownik tartaku w Kamiennej Górze. Aresztowany w 1944r. przez NKWD i wywieziony na Sybir, gdzie przebywał do roku 1947.

Suchowierski Feliks

Ur. 1920r. Długoletni pracownik Lasów Państwowych. 1946-48 – kasjer w Nadleśnictwie Chełm, 1948-60 Sekretarz w Nadleśnictwie Chełm, 1961-86 Główny księgowy w Nadleśnictwie Chełm. Uczestnik Ruchu Oporu w roku 1944. żołnierz II Armii Wojska Polskiego – 36 Pułk Piechoty. Aktualny stopień wojskowy – szeregowiec, posiadane odznaczenia – Dziw, MONB, M za udział w walkach o Berlin. Zmarł w 1999r.

Trzebiński Janusz

22.01.1932 – urodzony w Smolnikach, pow. szczuczyński, ówczesne woj. białostockie. Ojciec Jan Wiktor Trzebiński, pracownik Lasów Państwowych, w charakterze m. in. leśniczego w leśnictwie Żebry w powiecie grajewskim,  po wojnie pracownika LP w Łęcznej, Modliborzycach, Lublinie, Chełmie i Tomaszowie Lubelskim.
Represjonowany w latach 1949 – 1950. Kilkukrotnie aresztowany, przesłuchiwany i bity w więzieniach i aresztach służby bezpieczeństwa w Lublinie i Zamościu.
Lipiec 1948 – czerwiec 1951 – przerywana aresztowaniami edukacja w Liceum Leśnym I Stopnia w Zwierzyńcu.
1951 – 1952  - pierwsze praktyki w Nadleśnictwach w Świdniku, Chełmie oraz Rejowcu.
Grudzień 1952 – październik 1954 – Zasadnicza służba wojskowa odbyta w Mrągowie (stopień: sierżant rezerwy);
Styczeń 1955 – wrzesień 1958 – pracownik Rejonu Lasów Państwowych w Chełmie w charakterze referendarza technicznego ds. ochrony lasów;
Październik 1958 – styczeń 1964 – leśniczy administracyjny w Zawadówce w Nadleśnictwie Rejowiec;
Luty 1964 – styczeń 1966 – pracownik Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wydział Rolnictwa i Leśnictwa, referat leśnictwa – inspektor techniczny;
Luty 1966 – grudzień 1972 – leśniczy administracyjny w Nadleśnictwie Rejowiec w Zawadówce;
Styczeń 1973 – wrzesień 1975 – starszy przodownik Służby Leśnej p. o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Chełm;
Październik 1975 – grudzień 1996 – Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Chełm (stopień: starszy przodownik SL, od 1 listopada 1992 r. w stopniu aspiranta leśnego II stopnia, od 1 kwietnia 1994 r. w stopniu leśniczego I stopnia)
26.01.1999 r. – po krótkiej chorobie umiera w Lublinie, pochowany na cmentarzu na Majdanku w Lublinie;
Odznaczenia:
27.06.78 – odznaka za zasługi w realizacji zadań polskiego łowiectwa (przyznana przez PZŁ);
14.04.80 – srebrna odznaka związku (przyznana przez Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego);
03.05.80 – odznaka „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego";
1984 – medal 40 – lecia Polski Ludowej;
24.07.85 – Złoty Krzyż Zasługi;
28.06.89 – odznaka „Za Zasługi dla województwa lubelskiego"

Tyrawski Rafał „Ryś"

Ur. 1926r. Magister Inżynier Leśnik. Długoletni pracownik Lasów Państwowych.
1950-1951 Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu – referent
1951-1952  Nadleśnictwo Susiec – Nadleśniczy
1952-1954 Nadleśnictwo Kołacze – Nadleśniczy
1954-1992 Nadleśnictwo Pobołowice, a po reorganizacji Chełm – Nadleśniczy
W okresie 1943-1945 Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych w Świętokrzyskiej Brygadzie dowodzonej przez „Bihuna". Udział w walkach z Niemcami pod Huszlewem, Raszkowem, Kaniowem i Jaszowem. Walka z wojskami sowieckimi pod Belnem. Stopień wojskowy z okresu działalności kombatanckiej – szeregowiec, obecnie kapral. Posiadane odznaczenia – OP-V, KP, K. Narodowego Czynu Zbrojnego, SKZ. Zmarł w 1993r.

Uliasz  Józef

Pracownik Nadleśnictwa Stańków w Lubelskiem. Członek AK. Aresztowany przez Gestapo w 1942r. w czasie sesji leśniczych w biurze Nadleśnictwa Stańków, wieziony na furmance do Chełma zaatakował dwóch konwojujących go gestapowców i uciekł w las. Został zastrzelony w czasie próby ucieczki w 1942r. Prowizorycznie pochowany na miejscu śmierci.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UZUPEŁNIANIA ZAMIESZCZONYCH INFORMACJI !