Wydawca treści Wydawca treści

Obszary NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

    obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
    specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.


Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha


Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.


W zasięgu Nadleśnictwa Chełm znajdują się 2 obszary specjalnej  ochrony ptaków Natura 2000, których walory przyrodnicze prezentujemy poniżej na zdjęciach:

Chełmskie Torfowiska Węglanowe ( kod obszaru PLB060002)
obejmujące obszar 4309,4 ha (  LP N-ctwo Chełm 638,84 ha)

Dolina Środkowego Bugu ( kod obszaru PLB060003)
obejmująca obszar 28096,6 ha (LP N-ctwo Chełm 181,44 ha)

Na terenie Nadleśnictwa Chełm znajduje się również 13 obszarów powołanych w ramach Dyrektywy siedliskowej jako specjalne obszary ochrony siedlisk:

1. Torfowiska Chełmskie ( kod obszaru PLH060023) powierzchnia 2090,16ha (LP N-ctwo Chełm 557,33 ha)

Rezerwat „Brzeźno" - 124,48 ha (LP)
Rezerwat „Roskosz" - 275,46ha (LP)
2. Torfowisko Sobowice ( kod obszaru PLH060024) powierzchnia 102,68 ha (LP N-ctwo Chełm 3,81 ha)
Rezerwat „Torfowisko Sobowice"– 3,81 ha (LP)
3. Jeziora Uściwierskie ( kod obszaru PLH060009) powierzchnia 1956,20 ha.
L-ctwo Świerszczów –  66,90 ha (LP)
4. Poleska Dolina Bugu ( kod obszaru PLH060032) powierzchnia 8089,34 ha.
L-ctwo Husynne – 11,94 ha
5. Dobromyśl ( kod obszaru PLH030033) powierzchnia 465,52 ha.
L-ctwo Pawłów – 347,74 ha. (LP)
6. Siennica Różana ( kod obszaru PLH060090) powierzchnia 132,25 ha na gruntach LP
7. Putnowice (kod obszaru PLH060074) powierzchnia na gruntach LP 11,24 ha
8. Żmudź (kod obszaru PLH060075) powierzchnia na gruntach LP 44,10 ha
Rezerwat "Żmudź"
9. Kunów Majoracki (kod obszaru PLH060072) powierzchnia na gruntach LP 80,96 ha
10. Ostoja Poleska (kod obszaru PLH060013) powierzchnia na gruntach LP 6,60 ha
11. Bachus (kod obszaru PLH060056) powierzchnia na gruntach LP 84,20 ha
12. Las Żaliński (kod obszaru PLH060102) powierzchnia na gruntach LP 459,25 ha
13. Pawłów (kod obszaru PLH060065) powierzchnia na gruntach LP 476,04 ha