Wydawca treści Wydawca treści

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 i 2022 roku

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO NATURA 2000 Dobromyśl w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 i 2022 roku

Strona internetowa postępowania: dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz składania oferty https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm