Wydawca treści Wydawca treści

,,Wykaszanie szuwarów, łąk i torfowisk sprzętem mechanicznym wraz z odkrzaczeniem części powierzchni oraz zebraniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 roku.”

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ,,Wykaszanie szuwarów, łąk i torfowisk sprzętem mechanicznym wraz z odkrzaczeniem części powierzchni oraz zebraniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 roku.”

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm