Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o zamiarze dokonania zamiany gruntów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11-2/12) Nadleśnictwo Chełm informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm uzyskał zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (pismo z dnia 13 listopada 2020 r., znak: ZS.2261.5.2020).

Szczególowe informacje zawiera załącznik.