Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Chełm

Nadleśnictwo Chełm jest jednym z 25 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Położone jest na terenie województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego oraz powiatu grodzkiego Chełm. Swoim zasięgiem obejmuje 16 gmin oraz teren miasta Chełm. 

 

Lasy Nadleśnictwa Chełm położone  są  w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej i 7 Dzielnicy Wyżyny Wschodniolubelskiej

W skład nadleśnictwa wchodzą 2 obręby:

  • obręb Pobołowice
  • obręb Stańków

Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Chełm wynosi 23 697,56 ha w tym powierzchnia leśna 21731,67 ha. Grunty we współwłasności występują  na pow. 115,26 ha i tworzą niewielkie działki rozrzucone wśród pól i lasów.Usytuowanie Nadleśnictwa Chełm w RDLP Lublin