REZERWATY REZERWATY

Rezerwat "Bachus"

Urokliwe leśne zakątki.

Rezerwat „Bachus" chroni cenny fragment zbiorowiska leśnych o charakterze naturalnym
z dębem bezszypułkowym na granicy zasięgu. Malowniczy krajobraz tworzą tu liczne kłody martwego drewna.

Cały rezerwat jest objęty ochroną częściową.

Na suchych i piaszczystych wzniesieniach występują bory mieszane i grądy wysokie. W wilgotniejszych partiach lasu rozsianych jest 20 bezodpływowych lejków krasowych o  głębokości do 1 metra. Nad dwustuletnim starodrzewem dębowym górują miejscami gonne sosny, które osiągnęły tu imponujące rozmiary i wspaniały pokrój.

Poza wspaniałym drzewostanem w rezerwacie występuje wiele rzadkich gatunków runa, jak np.: turówka leśna (żubrówka), widłak wroniec, podkolan biały i zielonawy, wawrzynek wilczełyko. W runie stwierdzono łącznie ok. 180 gatunków roślin.

Dogodne warunki gniazdowania znalazły niezwykle cenne i chronione gatunki ptaków takich jak: muchołówka mała i białoszyja.