REZERWATY REZERWATY

Rezerwat "Jezioro Świerszczów"

Jezioro ukryte w szuwarach i torfowiskach.

Ochroną rezerwatową objęte jest jezioro typu eutroficznego oraz przybrzeżny pas torfowisk niskich i przejściowych. Jezioro tkwi w dużej misie pochodzenia krasowego, wypełnionej 10-13 metrową warstwą gytii i torfu. Łączna powierzchnia torfowiska wynosi ok. 28 ha. Średnia głębokość jeziora wynosi 0,5 m, a maksymalna 1 m.

Ogółem na obszarze rezerwatu zinwentaryzowano 186 gatunków roślin naczyniowych oraz 23 zespoły roślinne. Stwierdzono tu również 27 gat. mszaków.

Położone w północnej części rezerwatu jezioro prawie w całości pokryte jest zwartym kobiercem osoki aloesowatej. Pośród niej spotkać można grążele i grzybienie. W przybrzeżnej części jeziora oraz w lokalnych zagłębieniach terenu wypełnionych wodą spotkać można owadożerne pływacze: drobnego i zwyczajnego. Dostęp do jeziora utrudniają jednak zwarte zarośla wierzbowe. Na niewielkich otwartych powierzchniach torfowiska rośnie kosaciec syberyjski. Niewielkie, skrajne części rezerwatu zajmują zbiorowiska leśne, na północy - olsy, a na południu grądy.