REZERWATY REZERWATY

Rezerwat "Roskosz"

Torfowisko węglanowe z unikalną florą i fauną.

Znaczną powierzchnię torfowisk zajmują zwarte łany rzadkiej w Polsce rośliny pochodzenia atlantyckiego - kłoci wiechowatej oraz zespoły roślinne z turzycą Buxbauma, turzycą Davalla i marzycą rudą. Pośród nich rozrzucone są wysepki z murawami kserotermicznymi z lnem złocistym. Taka mozaika typowych zbiorowisk torfowiskowych i kserotermicznych jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. O tym nietypowym układzie decydują specyficzne podłoże i warunki klimatyczne. W rezerwacie występuje 504 gat. roślin naczyniowych, w tym: 24 objęte ochroną prawną, 13 znajduje się na liście roślin zagrożonych. 21 gat. porostów, 4 gat. wątrobowców, 40 gat. mchów właściwych, 43 gat. ptaków, 52 gat. motyli dziennych oraz 53 z rodziny omacnicowatych.