REZERWATY REZERWATY

Rezerwat "Żmudź"

Kredowe zbocze pełne perełek florystycznych.

Rezerwat położony jest w odległości ok. 1 km od miejscowości Żmudź na krawędzi Działów Grabowieckich. Obejmuje zbocze o nachyleniu 10-15 stopni zbudowane z opoki i margli, na którym zachodzą silne procesy erozyjne uwidaczniające się w postaci mikroform liniowych.

Na terenie rezerwatu występują 122 gatunki roślin naczyniowych, wśród nich 7 objętych jest ochroną ścisłą oraz 4 objęte ochroną częściową.

Powojnik prosty, pluskwica europejska, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa, len złocisty, buławnik wielkokwiatowy, to tylko niektóre z osobliwości przyrodniczych tego urokliwego zakątka.  Na szczególną uwagę zasługuje len złocisty. Ten rzadki gatunek ma w rezerwacie najbogatsze stanowisko w Polsce. W obrębie rezerwatu znajduje się również cmentarz jeńców radzieckich z okresu II wojny światowej.