Wydarzenia Wydarzenia

Światowy Dzień Mokradeł

Mokradła wspierają nasze wysiłki w walce ze zmianami klimatu, m. in. pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy, chronią wybrzeża...
Światowy Dzień Mokradeł,  zwany również Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych, obchodzony jest 2 lutego. Datę tę wyznaczyło podpisanie w 1971 roku konwencji ramsarskiej, mającej międzynarodowe znaczenie. Jest to najstarsza światowa konwencja poświęcona ochronie środowiska przyrodniczego. Jej celem jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł.
Zachęcamy do bliższego poznania tematu realizacji Konwencji Ramsarskiej na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - http://www.gdos.gov.pl/swiatowy-dzien-mokradel-14