Lista aktualności Lista aktualności

Akcji Straży Leśnej pod kryptonimem – „Jesień 2023"

Akcja realizowana będzie poprzez działania kontrolno-prewencyjne, mające na celu
zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo,
ochronę zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie, od osób
przebywających na terenach leśnych, zachowań zgodnych z obowiązującymi
przepisami.
Termin przeprowadzenia akcji – od 23 września do 3 października 2023 r.
Działania akcyjne maja być prowadzone przede wszystkim w celu
przeciwdziałania i zwalczania szkodnictwa leśnego z kategorii bezprawnego korzystania
z lasu, kradzieży drewna oraz kontroli składowanego i przewożonego surowca
drzewnego. Do podejmowanych działań zostaną użyte wszystkie środki techniczne w tym
monitoring wizyjny (kamery i fotopułapki).