Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie RDLP w Lublinie są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC®  (FSC-C140114).

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie tej gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Gospodarka leśna prowadzona przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie poddawana jest certyfikacji od 2002 r. Obecnie RDLP w Lublinie posiada przyznane dwa certyfikaty:

- certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification),
- certyfikat FSC (Forest Stewardship Council®).

Certyfikaty te potwierdzają, że gospodarka leśna w lasach Lubelszczyzny prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednoczesnym przestrzeganiem zasad: zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie posiada certyfikat PEFC od 2012 roku. W kwietniu 2018 r. w wybranych nadleśnictwach RDLP w Lublinie przeprowadzony został audyt recertyfikacyjny w celu przedłużenia ważności certyfikatu PEFC na kolejne trzy lata, tj. do  9 stycznia 2022 roku. W celu zachowania ważności certyfikatu w losowo wybranych nadleśnictwach corocznie przeprowadzane są audyty nadzoru.

Certyfikat FSC Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie posiada od 9 stycznia 2003 roku. Obecny certyfikat FSC jest ważny do 22 stycznia 2024 r. W celu zachowania ważności certyfikatu w losowo wybranych nadleśnictwach corocznie przeprowadzane są audyty okresowe.