GALERIA ZDJĘĆ GALERIA ZDJĘĆ

Pomniki przyrody

Ślady historii w naturze...

Na gruntach Nadleśnictwo Chełm  znajduje się 25 pomników przyrody. Są to zarówno pojedyncze drzewa, jak również grupy drzew, głaz narzutowy oraz płaty roślinności. Pełna lista przedstawia się następująco:

  • 16 dębów szypułkowych,
  • 6 modrzewi europejskich,
  • 3 jesiony wyniosłe,
  • 2 kasztany jadalne,
  • 1 sosna pospolita,
  • 1 tulipanowiec amerykański,
  • 2 płaty roślinności kserotermicznej,
  • 1 głaz narzutowy
  • 1 stanowisko groszku wschodniokarpackiego. 

W obszarze wyznaczonym granicami terytorialnego działania Nadleśnictwa Chełm występuje 80 szt. pomników w tym: Dąb Bolko– około 500-letni dąb szypułkowy rosnący w pofolwarcznym parku w miejscowości Hniszów w gminie Ruda-Huta. Bolko jest jednym z najstarszych dębów w Polsce. Ma 24 m wysokości, a jego obwód wynosi 8,7 m. Na uwagę zasługuje również pomnik powierzchniowy w gminie Cyców o nazwie „Biesiadki" którego powierzchnia wynosi 16,49 ha, a celem ochrony jest zachowanie rzadkich zbiorowisk roślin wodno-torfowiskowych.