REZERWATY REZERWATY

Rezerwat "Sobowice"

Jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w skali całego makroregionu.

Wspólnie z rezerwatami Bagno Serebryskie, Brzeźno i Roskosz tworzy kompleks unikatowych w kraju i Europie chełmskich torfowisk węglanowych.
Obejmuje ono fragment niskiego torfowiska położonego pomiędzy dwoma pagórami kredowymi.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin.

Do najcenniejszych z nich należą: języczka syberyjska, tłustosz dwubarwny, kosaciec bezlistny czy wisienka stepowa, wszystkie te gatunki są wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Bogata jest również fauna rezerwatu. Występuje tu ponad 30 gatunków ptaków lęgowych (m.in. błotniak łąkowy i dubelt). Interesujące są motyle, występujące na tym terenie, których stwierdzono ponad 700 gatunków. Wiele z nich posiada status rzadkich i chronionych. Do najciekawszych należy Strzępotek edypus znany tylko z jednego stanowiska w Polsce. Inne rzadkie gatunki to: czerwończyk nieparek, modraszek alkon, modraszek nausitous, wszystkie te gatunki uważane są za ginące w Europie.