REZERWATY REZERWATY

Rezerwat "Wolwinów"

Mała wisienkowa polanka.

Rezerwat obejmuje niewielki fragment kompleksu leśnego Borek z śródleśną polanką w postaci murawy, na której występowało wiele rzadkich roślin stepowych. Niewielka powierzchnia polany (0.08 ha) oraz bierna ochrona spowodowały wkroczenie na polanę roślinności krzewiastej i zanik większości ciekawych gatunków roślin kserotermicznych. Przeprowadzone w ostatnich latach zabiegi mają na celu próbę regeneracji zbiorowiska. Obecnie w rezerwacie występuje m.in. wisienka karłowata i gorysz alzacki.

W otaczającym polankę lesie spotkać można lilię złotogłów, kruszczyka szerokolistnego oraz inne rzadkie gatunki roślin leśnych.