Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obiekty edukacyjne

 1. Ścieżki przyrodniczo-leśne:
 • Ścieżka „Bachus” usytuowana w Leśnictwie Sawin. Długość trasy wynosi 4,5 km, a przewidziany czas przejścia ok. 2,5h. Szczególnymi punktami trasy są sosnowo-dębowy starodrzew pochodzenia naturalnego z dębem bezszypułkowym na granicy zasięgu, objęty ochroną rezerwatową oraz rzadkie formy ukształtowania terenu tzw. werteby krasowe (lejki krasowe) powstałe na podłożu kredy piszącej. Około 500 metrów od szlaku znajduje się pomnik przyrody - głaz narzutowy nazywany Kamieniem Powstańców upamiętniający uczestników powstania styczniowego w 1863 roku.
 • Ścieżka „Stańków” przebiegająca przez leśnictwo Stańków. Długość ścieżki wynosi 6 km, a przewidziany czas przejścia to 3 h. Turyści, odwiedzając szlak, mogą zapoznać się z urokami naszej przyrody oraz przy okazji dowiedzieć się jak wygląda praca leśnika. Szlak poprowadzono obok zabytkowych leśniczówek, które nie są już własnością nadleśnictwa, wyłuszczarni nasion, po czym dalej biegnie przez lasy nadleśnictwa aż do miejscowości Nowiny. Tutaj zaczyna się kolejna ścieżka przyrodnicza „Bagno Serebryskie” będąca w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia. Przygotowane są dwa warianty trasy, wariant krótszy z myślą o dzieciach szkoły podstawowej, drugi zaś – wariant dłuższy dla młodzieży starszej (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne).
 • Ścieżka „W dolinie Lepituchy” zlokalizowana jest w Leśnictwie Borek, Gmina Sawin. Trasa ścieżki ma około 2 km i przebiega przez różnorodne siedliska, nie tylko leśne, ale również zawierające  elementy ekosystemów wodnych i łąkowych. Ścieżka składa się z dwóch części, wariant krótszy ok. 1km i wariant dłuższy. Ścieżka prowadzi przez różne stadia rozwojowe drzewostanu w formie  pętli. Występuje zbiornik wodny, który oprócz ważnej roli w środowisku leśnym, pełni jednocześnie funkcje punktu czerpania wody jako doraźna forma ochrony przeciwpożarowej w lasach. Również znajduję się hotel dla nietoperzy.
 1. Ścieżki historyczne:
 • Ścieżka historyczna „Kumowa Dolina” utworzona została w 2010 roku, wspólnie z Urzędem Miasta Chełm Wydziałem Kultury Sportu i Turystyki. Ścieżka w Leśnictwie Góry jest ścieżką historyczną do Pomnika ofiar zbrodni hitlerowskich w Kumowej Dolinie. Jest to ścieżka piesza o długości 540 m.
 1. Punkty edukacji:
 • Punkt edukacyjny w leśnictwie Borek – punkt połączony razem z leśnym miejscem postoju zlokalizowany jest na początku ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „W dolinie Lepituchy”. Zabudowę techniczną stanowi drewniana wiata oraz dodatkowo przygotowane jest miejsce na ognisko. W punkcie znajdują się 11 tablic informacyjnych dotyczących świata fauny i flory oraz ciekawostek dendrologicznych.
 • Sala edukacji leśnej – znajduje się przy siedzibie nadleśnictwa z przeznaczeniem na organizację lekcji przyrodniczych, konkursów, spotkań integracyjnych, szkoleń, narad oraz wystaw. Na wyposażeniu sali jest tablica interaktywna z rzutnikiem. Sprzęt ten pozwala na wzbogacenie prowadzonych spotkań w różnego typu filmy, programy, animacje oraz prezentacje multimedialne.
 1.  Leśne miejsca postoju :
 • Miejsce postoju w leśnictwie Kumów, oddz. 166-b.
 • Miejsce postoju w leśnictwie Wojsławice, oddz. 210-a.
 • Miejsce postoju w leśnictwie Haliczany, oddz. 81-k.
 • Miejsce postoju w leśnictwie Borek, oddz. 215-h.

 

 

 

Wydawca treści Wydawca treści

( Turystyka ), obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych są to: parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścieżki...