Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta edukacyjna

Propozycja programu pobytu grup wycieczkowych na terenie Nadleśnictwa Chełm

Edukacja leśna społeczeństwa jest obecnie bardzo ważnym celem, jaki stawiają przed sobą Lasy Państwowe. Naszą ofertę edukacyjną kierujemy głównie do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Preferowaną formą zajęć, jakie proponujemy grupom wycieczkowym są spotkania na projektowanej ścieżce edukacyjnej w Lesie Borek. Poniżej został przedstawiony przykładowy program takiego pobytu.

PRZYKŁADOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

           Zajęcia rozpoczynają się w Lesie Borek przy wejściu na projektowaną ścieżkę dydaktyczną, które znajduje się od strony miasta Chełm, przy ulicy Modrzewiowej. Tematyka uzależniona jest głównie od pory roku, jak również wieku odwiedzającej nas osób. Ze względów organizacyjnych grupy nie powinny przekraczać 30 osób.

PLAN ZAJĘĆ

I.    Zajęcia w terenie – wycieczka wyznaczoną trasą w lesie Borek (czas trwania 1godz)

II.   Zajęcia w sali dydaktycznej (czas trwania 1godz 15min sala może pomieścić 30 osób).

III.  Ognisko – czas trwania 2 godz.

CELE ZAJĘĆ

 •     Poznanie lasu jako miejsca pracy leśnika oraz zmian zachodzących w nim w poszczególnych porach roku.
 •     Omówienie budowy warstwowej, cyklu życiowego drzewostanu oraz funkcji, jakie pełni las.
 •     Omówienie zagrożeń, jakie można spotkać w lesie i jakie grożą lasom.
 •     Nauka rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, roślin zielnych, grzybów oraz zwierząt.

WYBRANE ZAGADNIENIA ZAJĘĆ TERENOWYCH

 •     Las budzi się do życia. Wiosna w lesie.
 •     Co to jest las, jakie zmiany zachodzą w nim latem.
 •     Piętrowa budowa lasu.
 •     Funkcje, jakie pełni las.
 •     Cykl życiowy lasu od uprawy po okres dojrzałości.
 •     Niebezpieczeństwa związane z wycieczką do lasu. Czym my zagrażamy lasom?
 •     Odszukujemy ślady działalności człowieka w lesie.
 •     Nauka rozpoznawania podstawowych gatunków roślinności zielnej kwitnącej wiosną.
 •     Gatunki drzew, jakie możemy spotkać w lesie Borek – nauka rozpoznawania po liściach, korze, nasionach.
 •     Nauka rozpoznawania kilku gatunków ptaków.
 •     Znaczenie grzybów w życiu lasu – nauka rozpoznawania podstawowych gatunków.
 •     Zimowe ślady i tropy zwierząt.
 •     Powierzchnia i struktura własnościowa lasów w Polsce.
 •     Rola leśnika w kształtowaniu zbiorowisk leśnych, prace wykonywane w poszczególnych porach roku.


Zagadnienia zmieniają się w zależności od pory roku. Podczas każdej wycieczki poruszane jest od pięciu do sześciu tematów uzupełnianych pracą indywidualną oraz grupową. W celu urozmaicenia zajęć przewidziane są także różnego typu zabawy.

Głównym celem, jaki nam przyświeca podczas prowadzenia omawianych zajęć jest kształcenie w młodych ludziach następujących umiejętności i postaw:

 •     Postrzegania lasu jako spójnej całości wielu składników
 •     Ukierunkowanej obserwacji przyrody
 •     Omówienia cyklu życiowego drzewostanu i prac leśnika przy jego ochronie i pielęgnacji
 •     Rozpoznawania zagrożeń, jakie niesie ze sobą las
 •     Rozpoznawania poszczególnych warstw drzewostanu
 •     Rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, runa leśnego, grzybów oraz zwierząt
 •     Rozumienia roli lasu w życiu człowieka
 •     Pracy samodzielnej i grupowej
 •     Wrażliwości na piękno przyrody
 •     Szacunku do przyrody
 •     Szacunku dla pracy leśnika.


Trasa ścieżki dydaktycznej kończy się przy siedzibie nadleśnictwa. Tu istnieje możliwość dalszego prowadzenia zajęć w sali edukacyjnej, która wyposażona jest w rzutnik multimedialny. Zwykle, na tym etapie uczestnicy wycieczki zapraszani są na projekcję wybranego filmu oraz kameralne zajęcia z rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew na podstawie zbiorów zielnikowych.

Ostatnim, proponowanym punktem programu jest wspólne ognisko przy siedzibie nadleśnictwa, podczas którego wspólnie pieczemy kiełbaski (nie zapewniamy prowiantu uczestnikom). Jest to dobry moment na podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

Przedstawiony program jest propozycją, którą można modyfikować w zależności od preferencji poszczególnych grup i możliwości realizacji w danej porze roku. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy nadleśnictwa.

Osobą odpowiedzialną za organizację zajęć jest: Piotr Kosmala, tel. 694418013 lub (82) 560-32-98 w. 26

 

Bardzo prosimy przed wypełnieniem zgłoszenia o upewnienie się czy zajęcia mogą odbyć się w planowanym terminie.